Psychoterapia

Syndrom DDA/DDD

Syndrom DDA lub DDD występuje u osób, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym lub rodzinie z inną dysfunkcją. Polega na przeżywaniu obecnego życia na doświadczeniach z przeszłości, zazwyczaj z dzieciństwa. Nierzadko aktualne odczuwanie jest związane ze strachem czy cierpieniem i uruchamia znane wzorce zachowań, zazwyczaj nie efektywnych.

Cechy osób z syndromem DDA lub DDD:

 • niskie poczucie własnej wartości,
 • bezlitosny samokrytycyzm,
 • brak zaufania, lęk przed odrzuceniem,
 • brak radości z życia,
 • wieczna troska o zaspakajanie potrzeb oraz oczekiwań innych,
 • syndrom bycia męczennikiem i ofiarą,
 • zaprzeczanie, że wychowywali się w rodzinie z problemem alkoholowym,
 • zbytnie branie na siebie odpowiedzialności w różnych sprawach (bez potrzeby),
 • kłopoty z nawiązywaniem kontaktów, budowaniem więzi i okazywaniem     uczuć,
 • nieumiejętność egzekwowania swoich praw,
 • potrzeba posiadania całkowitej kontroli nad życiem swoim i innych ludzi, bądź życie bez kontroli,
 • obsesyjna potrzeba bycia perfekcyjnym, lub wręcz przeciwnie bycie „do niczego”,
 • brak umiejętności prowadzenia dyskusji i rozwiązywania problemów.

Amerykański psychiatra Timmen L. Cermak wyróżnił kilka najczęstszych modeli DDA, do których należą:

 • pracoholicy, którzy na pierwszym miejscu stawiają obowiązki zawodowe – w ich przypadku relacje międzyludzkie odgrywają drugorzędną rolę,
 • defensywni, czyli tacy, którzy boją się wejść w bliski związek z drugą   osobą – takie jednostki zwykle są osamotnione, skryte i zamknięte w sobie,
 • przytłoczeni emocjami, do których należą ludzie, którymi miotają silne emocje,
 • zmagający się z depresją, czyli osoby żyjące bez celu, z poczuciem wewnętrznej pustki, bez emocji,
 • uzależnieni od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
 • osoby o zaburzonej tożsamości, które swoje poczucie wartości opierają na ocenie innych jednostek żyjących w społeczeństwie,
 • DDA z tożsamością ofiary, które nieustannie czują się atakowane przez innych; żyją w przekonaniu, że nikt ich nie rozumie i nie traktuje uczciwie,
 • Dorosłe Dzieci Alkoholików z tożsamością męczennika, które na ogół cierpią w samotności, nie dbają zbytnio o własne życie, natomiast zrobią 
 • wiele, by ratować innych z opresji,
 • pomocnicy i współczujący, starający się nieść pomoc każdemu, nawet osobom, które jej nie potrzebują,
 • poszukiwacze odpowiedzi, czyli osoby nieustannie poszukujące wskazówek mających wskazać im drogę do szczęścia i sukcesu.

W życiu nie chodzi o to, by siebie odnaleźć. W życiu chodzi o to, aby siebie samego stworzyć.

George Bernard Shaw

KONTAKT

Napisz do mnie.

... albo zadzwoń

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Ze względu na charakter mojej pracy, czasem może się zdarzyć, że nie odbiorę telefonu. Jeśli tak się stanie, zachęcam do połączenia w innym terminie, lub do skorzystania z formularza kontaktowego.

Psychoterapia w Pruszkowie

Okres dzieciństwa to jeden z najważniejszych etapów w życiu każdego człowieka, który w dużej mierze kształtuje naszą osobowość. Niestety nie dla wszystkich niesie on jednak za sobą radosne wspomnienia, dzięki którym stajemy się silnymi i pewnymi siebie dorosłymi, dobrze radzącymi sobie w codziennym życiu. Dlatego też w każdym mieście, również takim jak Pruszków, psychoterapia cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród osób dotkniętych syndromem dorosłych dzieci alkoholików (DDA) oraz syndromem dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD).

 

Dlaczego psychoterapia Pruszków jest tak ważna w przypadku tych osób? Ponieważ całe ich dorosłe życie często w pełni opiera się na złych doświadczeniach z przeszłości. Niskie poczucie własnej wartości, brak zaufania do ludzi, brak umiejętności nawiązywania więzi, ale także poczucie bycia ofiarą lub męczennikiem czy obsesyjna potrzeba kontroli i perfekcjonizmu – to tylko niektóre z konsekwencji wychowywania się w rodzinach z dysfunkcjami. Jeśli więc chcesz się wyrwać z tego zamkniętego kręgu i zacząć nowe, dorosłe życie, psychoterapia w Pruszkowie może być dobrym początkiem.