Blog

Rodzina z problemem uzależnienia

rodzina z problemem uzaleznienia pexels-photo-8205385

Rodzina działa jak sprawny system. Dzieli się zadaniami, obowiązkami, przyjemnościami. Każdy jej członek jest odrębną, samodzielną jednostką i pełni w niej swoją ważną funkcję psychologiczną. Kiedy każda z osób jest spokojna, zadowolona ze swojej funkcji, rodzina działa sprawnie, dzieli się swoimi zadaniami i radościami. Dzieje się tak także, kiedy nic nie zakłóca funkcjonowania systemu. Każda z postaci odgrywa ważny wpływ na pozostałych członków rodziny.

Rodzina to dobrze działający system, tj.

  1. Pozytywna tożsamość i autonomia poszczególnych członków rodziny.

Każda z osób akceptuje samego siebie, „lubi siebie” oraz szanuje decyzje i wybory innych osób.

  1. Otwarte i skuteczne komunikowanie się.

Członkowie rodziny mają umiejętność mówienia także o trudnych sprawach. Umiejętnie słuchają.

  1. Wzajemność.

Członkowie rodziny potrafią sprawnie funkcjonować w udzielaniu sobie wsparcia, wzajemnym zabezpieczaniu swoich potrzeb.

  1. Połączenie ze światem zewnętrznym.

Członkowie rodziny spotkają się z innymi osobami, rodzinami. Dzięki temu mają m.in. dystans do swojej sytuacji. Potrafią dzielić się własnymi doświadczeniami.

Uzależnienie wprowadza do rodziny chaos.

Kiedy w rodzinie pojawia się zaburzenie, rozumiane szeroko, system przestaje poprawnie działać. Tak właśnie się dzieje w przypadku uzależnienia jednego z jej członków. Dotyczy to uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ale także uzależnień behawioralnych, np. uzależnienia od hazardu, seksu, Internetu, zakupów itp. Jego zachowanie i funkcjonowanie wprowadza do systemu chaos. Pojawia się zaburzenie ról u członków rodziny oraz zmiana ich myślenia i funkcjonowania.

Kiedy mówimy o sprawnie funkcjonującej rodzinie, mamy na myśli indywidualizm każdego z jej członków, a także jego akceptowalne funkcjonowanie wobec pozostałej części rodziny. Ważne jest także, aby w rodzinie panowała szczerość i otwartość w mówieniu o swoich poglądach, wyrażaniu siebie i swoich uczuć, bez obawy przed oceną. Zdrowo funkcjonująca rodzina jest otwarta na świat zewnętrzny. Kontaktuje się z innymi osobami, zbiera opinie i poglądy innych osób. Bez lęku mówi o swoich problemach, niepokojach, radościach. Inaczej to wygląda w rodzinie, w której występuje uzależnienie.

Role w rodzinie się zmieniają.

W rodzinach sprawnie funkcjonujących, poprzez utrzymaną autonomię, jest możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Jest poczucie akceptacji, bezpieczeństwa. Taki stan sprzyja przeżywaniu przyjemnych uczuć: radości, spokoju, miłości. Inaczej jest w rodzinach z problemem uzależnienia. Kiedy osoba uzależniona, czyli „dowodzący”, poprzez używanie substancji psychoaktywnych, czy przez inne zachowania nałogowe, nie jest w stanie wypełniać swojej roli (ojca, matki, dziecka), pojawia się niepokój, poczucie zagrożenia, wstyd, lęk. Życie w rodzinie staje się nieprzewidywalne, co oczywiście rodzi mnóstwo nieprzyjemnych i trudnych uczuć.

Każdy z członków rodziny przystosowuje się do życia w dysfunkcjonalnym, krzywdzącym dla niego systemie. Przyjmuje na siebie nowe, najczęściej nieadekwatne obowiązki po to, aby system dalej działał.

W „rodzinie uzależnionej” pojawiają się nowe role, które rozwinę w kolejnym artykule oraz podczas czatów eksperckich.

Osoba współuzależniona – partner lub partnerka osoby uzależnionej.

Role dzieci w rodzinach z problemem uzależnienia:

– Bohater rodzinny

– Kozioł ofiarny

– Maskotka

– Dziecko niewidzialne.

W dorosłym życiu mamy do czynienia z syndromem DDA/DDD, tj. Dorosłe Dzieci Alkoholików, Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych. Każda z tych ról jest obciążona bagażem nadmiernej odpowiedzialności lub nadmiernego wycofania. Nie jest dostosowana do funkcjonowania w tej trudnej, nieadekwatnej roli i wymaga wsparcia.

Katarzyna Dolińska-Kłopotowska

Podziel się

POZNAJMY SIĘ

Nazywam się Katarzyna Dolińska-Kłopotowska. Jestem terapeutką i od ponad 20 lat pracuję z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami. Zajmuję się psychoterapią uzależnień, współuzależnienia oraz DDA/DDD.

Prowadzę psychoterapię w formie indywidualnej oraz grupowej. Spotykając się z drugim człowiekiem, bardzo ważne jest dla mnie dotarcie do Jego zasobów, możliwości i umiejętności. Uważam, że każdy człowiek ma w sobie potencjał niezbędny do zmiany życia.

Inne wpisy

Na powierzchni jest więcej niż to, co widzą nasze oczy.

Aaron Beck

KONTAKT

Napisz do mnie.

... albo zadzwoń

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Ze względu na charakter mojej pracy, czasem może się zdarzyć, że nie odbiorę telefonu. Jeśli tak się stanie, zachęcam do połączenia w innym terminie, lub do skorzystania z formularza kontaktowego.