Blog

Rodzina z problemem uzależnienia

rodzina z problemem uzaleznienia pexels-photo-8205385

Rodzina działa jak sprawny system. Dzieli się zadaniami, obowiązkami, przyjemnościami. Każdy jej członek jest odrębną, samodzielną jednostką i pełni w niej swoją ważną funkcję psychologiczną. Kiedy każda z osób jest spokojna, zadowolona ze swojej funkcji, rodzina działa sprawnie, dzieli się swoimi zadaniami i radościami. Dzieje się tak także, kiedy nic nie zakłóca funkcjonowania systemu. Każda z postaci odgrywa ważny wpływ na pozostałych członków rodziny.

Rodzina to dobrze działający system, tj.

  1. Pozytywna tożsamość i autonomia poszczególnych członków rodziny.

Każda z osób akceptuje samego siebie, „lubi siebie” oraz szanuje decyzje i wybory innych osób.

  1. Otwarte i skuteczne komunikowanie się.

Członkowie rodziny mają umiejętność mówienia także o trudnych sprawach. Umiejętnie słuchają.

  1. Wzajemność.

Członkowie rodziny potrafią sprawnie funkcjonować w udzielaniu sobie wsparcia, wzajemnym zabezpieczaniu swoich potrzeb.

  1. Połączenie ze światem zewnętrznym.

Członkowie rodziny spotkają się z innymi osobami, rodzinami. Dzięki temu mają m.in. dystans do swojej sytuacji. Potrafią dzielić się własnymi doświadczeniami.

Uzależnienie wprowadza do rodziny chaos.

Kiedy w rodzinie pojawia się zaburzenie, rozumiane szeroko, system przestaje poprawnie działać. Tak właśnie się dzieje w przypadku uzależnienia jednego z jej członków. Dotyczy to uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ale także uzależnień behawioralnych, np. uzależnienia od hazardu, seksu, Internetu, zakupów itp. Jego zachowanie i funkcjonowanie wprowadza do systemu chaos. Pojawia się zaburzenie ról u członków rodziny oraz zmiana ich myślenia i funkcjonowania.

Kiedy mówimy o sprawnie funkcjonującej rodzinie, mamy na myśli indywidualizm każdego z jej członków, a także jego akceptowalne funkcjonowanie wobec pozostałej części rodziny. Ważne jest także, aby w rodzinie panowała szczerość i otwartość w mówieniu o swoich poglądach, wyrażaniu siebie i swoich uczuć, bez obawy przed oceną. Zdrowo funkcjonująca rodzina jest otwarta na świat zewnętrzny. Kontaktuje się z innymi osobami, zbiera opinie i poglądy innych osób. Bez lęku mówi o swoich problemach, niepokojach, radościach. Inaczej to wygląda w rodzinie, w której występuje uzależnienie.

Role w rodzinie się zmieniają.

W rodzinach sprawnie funkcjonujących, poprzez utrzymaną autonomię, jest możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Jest poczucie akceptacji, bezpieczeństwa. Taki stan sprzyja przeżywaniu przyjemnych uczuć: radości, spokoju, miłości. Inaczej jest w rodzinach z problemem uzależnienia. Kiedy osoba uzależniona, czyli „dowodzący”, poprzez używanie substancji psychoaktywnych, czy przez inne zachowania nałogowe, nie jest w stanie wypełniać swojej roli (ojca, matki, dziecka), pojawia się niepokój, poczucie zagrożenia, wstyd, lęk. Życie w rodzinie staje się nieprzewidywalne, co oczywiście rodzi mnóstwo nieprzyjemnych i trudnych uczuć.

Każdy z członków rodziny przystosowuje się do życia w dysfunkcjonalnym, krzywdzącym dla niego systemie. Przyjmuje na siebie nowe, najczęściej nieadekwatne obowiązki po to, aby system dalej działał.

W „rodzinie uzależnionej” pojawiają się nowe role, które rozwinę w kolejnym artykule oraz podczas czatów eksperckich.

Osoba współuzależniona – partner lub partnerka osoby uzależnionej.

Role dzieci w rodzinach z problemem uzależnienia:

– Bohater rodzinny

– Kozioł ofiarny

– Maskotka

– Dziecko niewidzialne.

W dorosłym życiu mamy do czynienia z syndromem DDA/DDD, tj. Dorosłe Dzieci Alkoholików, Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych. Każda z tych ról jest obciążona bagażem nadmiernej odpowiedzialności lub nadmiernego wycofania. Nie jest dostosowana do funkcjonowania w tej trudnej, nieadekwatnej roli i wymaga wsparcia.

Katarzyna Dolińska-Kłopotowska

Podziel się

POZNAJMY SIĘ

Nazywam się Katarzyna Dolińska-Kłopotowska. Jestem terapeutką i od ponad 20 lat pracuję z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami. Zajmuję się psychoterapią uzależnień, współuzależnienia oraz DDA/DDD.

Prowadzę psychoterapię w formie indywidualnej oraz grupowej. Spotykając się z drugim człowiekiem, bardzo ważne jest dla mnie dotarcie do Jego zasobów, możliwości i umiejętności. Uważam, że każdy człowiek ma w sobie potencjał niezbędny do zmiany życia.

Inne wpisy

Narkomania

Narkomania (z języka greckiego narke-odurzenie, mania – szaleństwo). Terminem narkotyki określane są substancje psychoaktywne pochodzenia chemicznego (syntetyki) lub naturalnego, które bezpośrednio wpływają

Czytaj więcej »

Na powierzchni jest więcej niż to, co widzą nasze oczy.

Aaron Beck

KONTAKT

Napisz do mnie.

... albo zadzwoń

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Ze względu na charakter mojej pracy, czasem może się zdarzyć, że nie odbiorę telefonu. Jeśli tak się stanie, zachęcam do połączenia w innym terminie, lub do skorzystania z formularza kontaktowego.