Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka dzieci i młodzieży

Dzieci, które korzystają z profilaktyki poznają siebie, swoje mocne i słabe strony. Wzmacniają poczucie własnej wartości, dzięki czemu mogą mieć też umiejętność używania zachowań asertywnych.

Od wielu lat współpracuję ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi realizując programy profilaktyczne dla dzieci ze szkół podstawowych oraz średnich.

Profilaktyka dzieci i młodzieży oparta jest na przeciwdziałaniu różnym problemom wynikającym z uzależnienia, zanim się one pojawią. Dzieci, które korzystają z profilaktyki poznają siebie, swoje mocne i słabe strony. Wzmacniają poczucie własnej wartości, dzięki czemu mogą mieć też umiejętność używania zachowań asertywnych ( np. w odmówieniu przyjęcia narkotyku czy alkoholu wśród grupy rówieśniczej). Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży daje też możliwość zajęcia się wartościami w życiu, wzmocnieniu zainteresowań, czyli dalej idąc, utrudnia używanie zachowań nałogowych w różnej postaci.

Dzieci korzystające z profilaktyki mają przyjemność w poznawaniu siebie i świata, czują się ważne. Poznają poczucie sprawczości. Dzięki edukacji istnieje także możliwość poznania wiedzy na temat uzależnienia (od zachowań behawioralnych czy substancji psychoaktywnych) i konsekwencji za nim idącym. Dziecko zaczyna mieć wybór, wpływ na własne życie. Ważne jest to, aby w profilaktyce działania przebiegały integralnie. Czym więcej bliskich osób dorosłych towarzyszy dziecku, tym działania profilaktyczne są bardziej skuteczne. Rodzice dzieci mają możliwość wzmacniania jego korzystnych zachowań, chociażby wspólne wyjście na spacer czy systematyczne rozmowy na temat bieżących spraw.

Moje życie jest historią samourzeczywistnienia się nieświadomości.

Carl Gustav Jung

KONTAKT

Napisz do mnie.

... albo zadzwoń

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Ze względu na charakter mojej pracy, czasem może się zdarzyć, że nie odbiorę telefonu. Jeśli tak się stanie, zachęcam do połączenia w innym terminie, lub do skorzystania z formularza kontaktowego.