Zalecenia terapeutyczne dla osób, które chcą przestać pić alkohol

W psychoterapii uzależnień początek procesu terapeutycznego obejmuje część edukacyjną, w której skład wchodzą określone zasady obowiązujące podczas terapii i ułatwiające zdrowienie. Kiedy osoba uzależniona zgłasza się do psychoterapeuty i podjęła decyzję o zaprzestaniu picia alkoholu zapoznaje się z zaleceniami terapeutycznymi, które są bardzo istotne w procesie wychodzenia z uzależnienia. Zalecenia, oprócz innych ważnych zasad stanowią fundament zdrowienia i wiadome jest, że nieprzestrzeganie ich skutkuje powrotem do picia alkoholu. Podstawowe […]

Życie w matni czyli o współuzależnieniu

Współuzależnienie nie jest chorobą. Jest schematem przystosowania się do dysfunkcyjnego funkcjonowania osoby uzależnionej. Współuzależnienie dotyczy wyłącznie osób dorosłych, tj. partnerów osób uzależnionych. Trwając w związku z alkoholikiem buduje się specyficzna relacja polegająca na „odbarczaniu” osoby uzależnionej od jej zadań życiowych. W związku z tym, że alkoholik nie jest w stanie sprawnie funkcjonować na wielu płaszczyznach życia, partner przejmuje na siebie jego obowiązki. Robi to z wielu powodów – wstydu, lęku, niepewności […]

Seksoholizm – uzależnienie behawioralne

Seksoholizm jest uzależnieniem „bez substancji”. Polega na wykonywaniu określonych czynności w celu regulacji uczuć i uzyskania takich stanów emocjonalnych jak ulga, euforia, radość, zadowolenie. Podobnie jak to się dzieje w przypadku uzależnienia od substancji, seksoholik uzależnia się od regulacji za pomocą jedynego „regulatora” uczuć. Seks staje się jedynym „narzędziem” do zmiany uczuć. Osoby uzależnione od seksu, najczęściej sięgają po materiały erotyczne już w dzieciństwie lub okresie wczesnej […]

Rodzina z problemem uzależnienia

Rodzina działa jak sprawny system. Dzieli się zadaniami, obowiązkami, przyjemnościami. Każdy jej członek jest odrębną, samodzielną jednostką i pełni w niej swoją ważną funkcję psychologiczną. Kiedy każda z osób jest spokojna, zadowolona ze swojej funkcji, rodzina działa sprawnie, dzieli się swoimi zadaniami i radościami. Dzieje się tak także, kiedy nic nie zakłóca funkcjonowania systemu. Każda z postaci odgrywa ważny wpływ na pozostałych członków rodziny. […]

Picie ryzykowne i picie szkodliwe jako przedsionek uzależnienia

Picie ryzykowne Wiele osób nadużywa alkohol, nie zdając sobie z tego sprawy, bagatelizuje picie. Jeśli mówimy o piciu ryzykownym, mam na myśli używanie alkoholu w dużych ilościach jednorazowo lub w miarę regularnie w mniejszych dawkach. Przy takim modelu picia, osoba narażona jest na ryzykowne zachowanie, np. odebranie prawa jazdy, wypadek samochodowy, utratę zdrowia, agresywne zachowania. Nie ma jeszcze objawów uzależnienia od alkoholu. Pojawiają się różne zachowania ryzykowne, niebezpieczne […]

„Nowe uzależnienie” czyli o uzależnieniu od kilku substancji

Daje się zauważyć, że od kilku czy nawet kilkunastu lat, na terapię coraz więcej osób zgłasza się z problemem używania kilku substancji. Do poradni, gdzie leczone jest uzależnienie od alkoholu, zgłaszają się pacjenci zażywający jednocześnie narkotyki, czasem też leki. Podobnie dzieje się w placówkach, które z założenia miały leczyć uzależnienie od narkotyków. Jest to przejaw zmiany, który dokonuje się na całym świecie. Na terapię zgłaszają się coraz młodsze osoby, […]

Narkomania

Narkomania (z języka greckiego narke-odurzenie, mania – szaleństwo). Terminem narkotyki określane są substancje psychoaktywne pochodzenia chemicznego (syntetyki) lub naturalnego, które bezpośrednio wpływają na układ nerwowy i uzależniają. Narkotyki wpływają na pracę mózgu uwalniając dopaminę (tzw. „hormon szczęścia”) i jednocześnie uzależniają od bodźcowania i szybkiej zmiany nastroju. Jak w przypadku każdego uzależnienia, z czasem przyjmowania substancji potrzebny jest coraz więcej/częściej narkotyk, aby osiągnąć spodziewany efekt. Uzależnienie […]

DDA czyli Dorosłe Dziecko Alkoholika

Syndrom DDA jest zespołem cech psychologicznych i utrwalonych schematów działania, a mających związek w wychowaniu/ dorastaniu w domu, gdzie jeden czy dwoje rodziców nadużywało alkohol. Dzieci, które wychowały się w rodzinie z problemem nadmiernego picia alkoholu, doświadczały w dzieciństwie wielu nieprzyjemnych uczuć: lęku, bezradności, strachu, złości, poczucia osamotnienia, złości. Uczucia te odzwierciedlały sytuację panującą w domu. W rodzinach, w których występuje uzależnienie, panuje chaos związany z pełnieniem ról rodzinnych. Osoba […]

Abstynencja a „trzeźwienie”, jako proces zmiany

Psychoterapia uzależnień używa w swojej nomenklaturze  określeń “abstynencja” oraz “trzeźwienie”. Określenia te różnią się znacząco i obrazują funkcjonowanie osoby uzależnionej od alkoholu. Cześć osób będących w terapii uzależnień, utrzymuje abstynencję, ale nie każda z nich „trzeźwieje”, co z kolei kończy się powrotem do picia alkoholu. Abstynencję od alkoholu jest w stanie utrzymać każdy alkoholik – zależy to np. od jego motywacji. Nie każdy jednak podejmuje prawdziwy proces zmian w swoim funkcjonowaniu i myśleniu. W psychoterapii uzależnień […]